Επιστρέψαμε!!

Μια οικογενειακή μεντοφωτογραφία για “καλή αρχή”.