Ο ΜΕΝΤΑ 88 παρουσιάζει:

Σε πρώτο ενικό: ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΑΛΑΜΑΣ

Σαββατοκύριακο 24 και 25 Φεβρουαρίου, στο «και μισή» κάθε ώρας, ο Σωκράτης Μάλαμας μέσα από σπάνιες συνεντεύξεις του.

Ο Σωκράτης που αγαπάμε έρχεται στον Μέντα 88.