Ξένια Σακελλάρη

Eίμαι η Ξένια Σακελλάρη και δουλεύω σα μουλάρι!

Το πληκτρολόγιο μου αγαπώ κι όλη μέρα κοπανώ,
με έβαλαν και στο μικρόφωνο και τώρα κάνω και ραδιόφωνο…

των ειδήσεων γράφω τα μονόλεπτα στον Μέντα
γιατί στην χώρα έχουμε πολλά…ταλέντα!

Ενημερωθείτε και αναλόγως προετοιμαστείτε!