Ο αριθμός των γυναικών που εισήλθαν στoν επαγγελματικό χώρο των επιστημών και της μηχανικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκε το 2020, φτάνοντας στο 41% του συνολικού εργατικού δυναμικού στις επιστήμες και στην τεχνολογία, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Eurostat.

«Το 2020 υπήρχαν σχεδόν 6,6 εκατομμύρια γυναίκες επιστήμονες και μηχανικοί στην ΕΕ, 254.500 περισσότερες σε σχέση με το 2019, ποσοστό που αναλογεί στο 41% του συνολικού εργατικού δυναμικού στις επιστήμες και στην τεχνολογία», αναφέρει η Eurostat.

Τα ποσοστά των γυναικών επιστημόνων και μηχανικών διαφέρουν πολύ από χώρα σε χώρα της ΕΕ -από 52% στη Λιθουανία, την Πορτογαλία και τη Δανία μέχρι 31% στην Ουγγαρία και 30% στην Φινλανδία.

Ωστόσο, η ΕΕ εξακολουθεί να αντιμετωπίζει έμφυλη ανισορροπία στην απασχόληση και στους μισθούς.

Το ποσοστό απασχόλησης ανάμεσα σε γυναίκες και άνδρες διαφέρει πολύ στην ΕΕ με το ποσοστό των απασχολούμενων ανδρών σε ηλικία που μπορούν να εργαστούν να ξεπερνά εκείνο των γυναικών κατά 11,7%.

πηγή: ΑΜΠΕ