Σαν σήμερα… το 1713 γεννιέται o γάλλος εγκυκλοπαιδιστής, Ντενί Ντιντερό, απ’ τους κυριότερους εκπροσώπους του Διαφωτισμού.