Συμβαίνει στην πόλη

Σαν σήμερα… το 1973 οι φοιτητές κλείνονται στα Πολυτεχνεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και καλούν το λαό σε εξέγερση εναντίον της δικτατορίας.