Σαν σήμερα το 1919 κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της ημερήσιας εφημερίδας «Καθημερινή».