Σαν σήμερα το 1963 αρχίζουν οι πρώτες εγγραφές φοιτητών και σπουδαστών στις ανώτατες σχολές της χώρας, χωρίς την καταβολή διδάκτρων, στο πλαίσιο καθιέρωσης της δωρεάν παιδείας.