Διατυπώνουν σειρά αιτημάτων, προτείνοντας συγκεκριμένες ενέργειες και ζητώντας λήψη άμεσων μέτρων για την στήριξη του βιβλίου και του Τύπου.

Μέτρα για την στήριξη του βιβλίου και του Τύπου ζητούν μέσω επιστολής-έκκλησης προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη ζητούν ενώσεις και σύλλογοι συγγραφέων, μεταφραστών, εκδοτών, καθώς και ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου (ΟΣΔΕΛ).   Στην επιστολή τους προς τον πρωθυπουργό δηλώνουν επίσης την πρόθεσή τους «να συμβάλουν με την τεχνογνωσία και όλες τους τις δυνάμεις τους στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση δράσεων για την στήριξη του βιβλίου, του Τύπου και της πολιτιστικής βιομηχανίας εν γένει».   

Ανάμεσα στις προτάσεις τους είναι να διατεθεί στον πολιτισμό σημαντικό μέρος των 340 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν στη χώρα μας από τα κονδύλια της Επενδυτικής Πρωτοβουλίας για την Αντιμετώπιση του Κορονοϊού (Coronavirus Response Investment Initiative-CRII και CRII Plus), αλλά και κάθε άλλου ταμείου ή κονδυλίου που προορίζεται για την ανακούφιση από τις συνέπειες της πανδημίας.  

 Ακόμα, ζητούν την προκήρυξη προγραμμάτων ΕΣΠΑ ή δημοσίων επενδύσεων για τη βελτίωση των υποδομών των Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης (ΟΣΔ), την καταπολέμηση της λογοκλοπής και την υλοποίηση προγραμμάτων κοινωνικής αρωγής των δημιουργών.  

Βασικά αιτήματα στον χώρο του βιβλίου, είναι «η άμεση επίλυση του θέματος του δημόσιου δανεισμού, η εφαρμογή μειωμένου ΦΠΑ στα ηλεκτρονικά βιβλία (eBooks), η άμεση ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας 2019/790 για τα πνευματικά δικαιώματα στην Ψηφιακή Ενιαία Αγορά και κατά προτεραιότητα του συγγενικού δικαιώματος στο ενημερωτικό ψηφιακό περιεχόμενο, προκειμένου να διεκδικηθεί αμοιβή από τις ψηφιακές πλατφόρμες. Επίσης, ζητούν να ανασταλεί για τα έτη 2020 και 2021 το ανώτατο όριο των διαχειριστικών εξόδων των Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης (ΟΣΔ), που επιβάλλει το άρθρο 18 του ν. 4481/2017.

Επίλυση του ζητήματος του ΦΠΑ επί των διαχειριστικών εξόδων των Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης (ΟΣΔ) και έκδοση εγκυκλίου από το υπουργείο Εργασίας που να επιβεβαιώνει ότι δεν οφείλονται ασφαλιστικές εισφορές στην περίπτωση εσόδων από πνευματικά δικαιώματα».  

Την επιστολή προς τον πρωθυπουργό συνυπογράφουν ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου (ΟΣΔΕΛ), η Εταιρεία Συγγραφέων, η Εθνική Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών (ΕΕΕΛ), η Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών (ΕΕΛ), η Ένωση Ελληνικού Βιβλίου (ΕΝΕΛΒΙ), ο Σύλλογος Εκδοτών Επιστημονικού Βιβλίου (ΣΕΕΒΙ), ο Σύλλογος Εκδοτών Βιβλίου Αθηνών (ΣΕΒΑ), ο Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου (ΣΕΚΒ), ο Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου (GREEK ΙΒΒΥ), η Γυναικεία Λογοτεχνική Συντροφιά, η Πανελλήνια Ένωση Μεταφραστών (ΠΕΜ) και η Πανελλήνια Ένωση Επαγγελματιών Μεταφραστών Πτυχιούχων Ιονίου Πανεπιστημίου (ΠΕΕΜΠΙΠ).   Τι ζητά η επιστολή για τον Τύπο   Την άμεση ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας 2019/790 για τα πνευματικά δικαιώματα στην Ψηφιακή Ενιαία Αγορά και κατά προτεραιότητα του άρθρου 15, που αναγνωρίζει νέο συγγενικό δικαίωμα στο ψηφιακό περιεχόμενο εκδοτών Τύπου, ζητά η επιστολή.  

Στόχος όπως αναφέρουν είναι να δημιουργηθεί το νομικό πλαίσιο ώστε οι εκδότες Τύπου και οι δημοσιογράφοι να μπορούν να αμείβονται για την εκμετάλλευση του περιεχομένου τους από τις εταιρίες ψηφιακών υπηρεσιών (Google, Apple, Facebook, Amazon κ.ά.).

  Τα τελευταία χρόνια ο Τύπος σε παγκόσμιο επίπεδο βιώνει μια βαθιά κρίση. Οι πωλήσεις και τα διαφημιστικά έσοδα κατέρρευσαν λόγω των νέων δυνατοτήτων ψηφιακής πρόσβασης στο περιεχόμενο του Τύπου, που παρέχουν οι μεγάλες εταιρίες του διαδικτύου στους αναγνώστες. Τα διαφημιστικά έσοδα μετατοπίστηκαν από τον Τύπο στις εταιρίες ψηφιακών υπηρεσιών, χωρίς όμως οι τελευταίες να αποδίδουν οιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση στους παραγωγούς του περιεχομένου, δηλαδή στους δημοσιογράφους και τους εκδότες Τύπου.  

Το πρόβλημα αυτό αντιμετωπίζει η οδηγία 790/2019 με την καθιέρωση νέου συγγενικού δικαιώματος των εκδοτών Τύπου πάνω στο ψηφιακό τους περιεχόμενο, χάρη στο οποίο έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν ως αμοιβή ένα μερίδιο από τα διαφημιστικά έσοδα, που αποφέρει στις εταιρίες τεχνολογίας το περιεχόμενό τους. Ήδη η Γαλλία έχει ενσωματώσει το συγκεκριμένο άρθρο της οδηγίας και η Γαλλική Αρχή Ανταγωνισμού με πρόσφατη απόφασή της υποχρέωσε την Google να ξεκινήσει άμεσα τις διαπραγματεύσεις με τους εκδότες, προκειμένου να συμφωνηθεί το ύψος της αποζημίωσης. Είναι επιτακτική η ανάγκη να δοθεί η δυνατότητα αυτή και στις ελληνικές εκδοτικές επιχειρήσεις. Επισημαίνεται ότι από το δικαίωμα αυτό ωφελούνται και οι δημοσιογράφοι, στους οποίους πρέπει σύμφωνα με την οδηγία να αποδοθεί μέρος της αμοιβής.

Πηγή: www.lifo.gr