Στο γρήγορο «τρένο» της 4ης βιομηχανικής επανάστασης φαίνεται ότι επιδιώκουν να επιβιβαστούν ολοένα περισσότεροι Έλληνες (ιδιώτες, πανεπιστήμια και επιχειρήσεις), δουλεύοντας πάνω σε καινοτομίες άμεσα σχετιζόμενες με την Τεχνητή Νοημοσύνη, το Ιντερνετ των Πραγμάτων (ΙοΤ), το υπολογιστικό νέφος (cloud), τα δίκτυα πέμπτης γενιάς (5G) κ.ά.
Σε διάστημα περίπου δυόμισι ετών, από τον Ιανουάριο του 2017 ώς το τέλος Αυγούστου του 2019, κατατέθηκαν στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) 51 αιτήσεις Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, που αφορούν άμεσα αυτές τις τεχνολογίες, χωρίς να συνυπολογίζονται όσες σχετίζονται έμμεσα με το Industry 4.0.