Πρώτο στην ανακύκλωση έρχεται το νησί των Λειψών που αναδεικνύεται στον απόλυτα οικολογικό προορισμό, όπως μαρτυρούν τα στοιχεία της Ανακύκλωσης συσκευών ΑΕ.Ο Δήμος Λειψών βρίσκεται για ακόμα μια φορά στην κορυφή, σε πανελλήνιο επίπεδο, όσον αφορά στο επίπεδο της ανακύκλωσης και της εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων. Η συνολική ποσότητα αποβλήτων ηλεκτρικού-ηλεκτρονικού εξοπλισμού ανήλθε σε 3 τόνους (2.930 κιλά / 3,71 κιλά ανά κάτοικο). Αυτά τα απόβλητα δόθηκαν για επεξεργασία και προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση στις μονάδες ανακύκλωσης. Μάλιστα, με πρωτοβουλία του δημάρχου Λειψών, αποφασίστηκε πρόσφατα η κατάργηση των πλαστικών μίας χρήσης και η αντικατάστασή τους με ποτήρια και καλαμάκια από ανακυκλώσιμο χαρτί ή μπαμπού.