Ένα νοσοκομείο για άγρια ζώα στην Πελοπόννησο ή αλλιώς Κέντρο Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής στην περιοχή των Γαργαλιάνων  που περιθάλπει άγρια ζώα και, μέχρι στιγμής, έχει αναλάβει 7.500 χιλιάδες περιστατικά.
Το κέντρο δημιουργήθηκε πριν από έξι χρόνια και βρίσκεται σε μια απομονωμένη περιοχή έξω από το χωριό Πύργος Τριφυλίας, περιτριγυρισμένο από βιολογικές καλλιέργειες. Εκεί, βρίσκουν καταφύγιο κάθε χρόνο έως και 500 τραυματισμένα άγρια ζώα απ’ όλη την Πελοπόννησο, κατά κύριο λόγο πουλιά, θηλαστικά και ερπετά (κυρίως χελώνες), που είτε δεν μπορούν να επιβιώσουν αυτόνομα στη φύση εξαιτίας κάποιας αναπηρίας ή προέρχονται από παράνομη αιχμαλωσία. Σήμερα, στις εγκαταστάσεις του κέντρου, φιλοξενούνται σε μόνιμη βάση 280 ζώα. Η περίθαλψή τους είναι μια απαιτητική διαδικασία. Χρειάζεται ανθρώπινη παρουσία 24 ώρες το 24ωρο, ποικιλία τροφών για τη σίτισή τους, αλλά και το κατάλληλο γι’ αυτά φυσικό περιβάλλον στο οποίο ζουν και αναπαράγονται. Σύμφωνα με τους ειδικούς του κέντρου, 6 στα 10 περιστατικά που αναλαμβάνουν, θα καταφέρουν να φτάσουν στην αποκατάσταση και να επανενταχθούν με ασφάλεια πίσω στη φύση.