Ένας ύμνος ψυχής, από το “Περιβόλι του τρελού” του Διονύση Σαββόπουλου, που κυκλοφόρησε το
1969.
Και λόγω της ημέρας, αλλά και γιατί αξίζει να το θυμόμαστε… “Ωδή στον Γεώργιο Καραϊσκάκη”, λοιπόν.