Σαν σήμερα… το 1884 γεννιέται ο ποιητής Άγγελος Σικελιανός.