Σαν σήμερα, το 1889 ανοίγει στο Παρίσι το θρυλικό καμπαρέ «Μουλέν Ρουζ».