Σαν σήμερα το 1920, μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ιδρύεται το Διεθνές Δικαστήριο στη Χάγη από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Θεωρείται το ανώτατο δικαστήριο όλου του κόσμου και ασχολείται με την επίλυση διαφορών νομικής φύσης μεταξύ δύο ή περισσοτέρων κρατών.