Σαν σήμερα, το 1940 γίνεται στην Αμερική η πρώτη παρουσίαση του ραδιοφώνου FM.