Ομάδα επιστημόνων ανέπτυξε έναν μονοκύτταρο συνθετικό οργανισμό που διαιρείται και πολλαπλασιάζεται όπως και ένας πραγματικός. Αυτό το επίτευγμα θα μπορούσε να βοηθήσει μελλοντικά τους ερευνητές να δημιουργήσουν μικροσκοπικούς υπολογιστές και μικροσκοπικά εργοστάσια παραγωγής φαρμάκων από συνθετικά κύτταρα.
«Υπάρχουν τόσοι πολλοί τρόποι με τους οποίους αυτός ο επόμενος αιώνας της βιολογίας θα μπορούσε ενδεχομένως να αλλάξει την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο», δήλωσε η Elizabeth Strychalski, που ηγείται της ομάδας στο Εθνικό Ινστιτούτο Προτύπων και Τεχνολογίας (NIST). Η Strychalski και οι συνάδελφοί της σχεδιάζουν να κατασκευάσουν αισθητήρες που θα μπορούν να λάβουν μετρήσεις από τα περιβάλλοντά τους, παρακολουθώντας τα επίπεδα οξύτητας, θερμοκρασίας και οξυγόνου.
Αυτoί οι αισθητήρες θα μπορούσαν επίσης να κατασκευαστούν για να παράγουν συγκεκριμένα φάρμακα και ενδεχομένως να τοποθετηθούν μέσα στο ίδιο το ανθρώπινο σώμα. Άλλα κύτταρα θα μπορούσαν να καλλιεργηθούν στο εργαστήριο και να χρησιμοποιηθούν για την αποτελεσματική παραγωγή τροφίμων και προϊόντων καυσίμου ή να κατασκευαστούν για να εκτελούν υπολογιστικές λειτουργίες σε μοριακή κλίμακα.