ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 123100501000 – Α.Φ.Μ 095697503, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Πειραιά
Έδρα: Εθνάρχου Μακαρίου & Δ. Φαληρέως 2, Νέο Φάληρο Πειραιά ΤΚ 18547