Στις 19 Ιανουαρίου 2018, η Γενική Συνέλευση του Αστικού Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης και Είσπραξης Συγγενικών Δικαιωμάτων ελληνικής και ξένης ηχογραφημένης μουσικής GEA – Grammo, Ερατώ, Απόλλων ενέκρινε και υπέγραψε το τροποποιημένο καταστατικό με βάση τον νέο νόμο για τη συλλογική διαχείριση των Πνευματικών και Συγγενικών Δικαιωμάτων 4481/2017, με τον οποίο ενσωματώθηκε η ευρωπαϊκή οδηγία 2014/26/ΕΕ.

Επιπλέον, με βάση τον παραπάνω νόμο, εξέλεξε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού. Πρόκειται για το πρώτο εκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο του GEA, καθώς μέχρι τώρα διοριζόταν από τους Οργανισμούς – Μέλη (Grammo, Ερατώ κι Απόλλων).

Πρόεδρος του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του GEA για το έτος 2018 είναι η κα. Μαργαρίτα Μάτσα, Αντιπρόεδρος η κα. Χάρις Αλεξίου, Γραμματέας ο κ. Γρηγόρης Λαμπριανίδης και Ταμίας η κα. Ελένη Φωσκόλου.

Ο GEA ιδρύθηκε από τους τρεις οργανισμούς-µέλη του, GRAMMO (παραγωγοί- δισκογραφικές εταιρίες), ΕΡΑΤΩ (τραγουδιστές) και ΑΠΟΛΛΩΝ (μουσικοί), µε άδεια του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, στοχεύοντας στην απλοποίηση των διαδικασιών είσπραξης και αδειοδότησης για τη χρήση ηχογραφημένης μουσικής. Ο GEA εκπροσωπεί τους δεκάδες χιλιάδες μουσικούς, τραγουδιστές και παραγωγούς (δισκογραφικές εταιρίες) της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Στην Ελλάδα, η εγγραφή των µελών και η διανομή των ποσών που εισπράττονται πραγματοποιούνται από τους τρεις οργανισμούς, «Grammo», «Ερατώ» και «Απόλλων». Παράλληλα, οι τρεις αυτοί οργανισμοί έχουν συνάψει συμβάσεις αμοιβαιότητας µε τους αντίστοιχους οργανισμούς του εξωτερικού και µε αυτόν τον τρόπο ο GEA εισπράττει εκ μέρους όλων των δικαιούχων ηχογραφημένης μουσικής.

Σύμφωνα με το τεκμήριο του αρ. 7 ν. 4481/2017, εφόσον οργανισμός συλλογικής διαχείρισης που λειτουργεί με άδεια του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού ασκεί δικαιώματα ή αξιώσεις στο πλαίσιο του ν. 2121/1993, τα οποία υπόκεινται σε υποχρεωτική συλλογική διαχείριση, όπως ο GEA, τεκμαίρεται ότι εκπροσωπεί όλους ανεξαιρέτως τους δικαιούχους, ημεδαπούς και αλλοδαπούς και όλα ανεξαιρέτως τα έργα τους.

Μπορείτε να βρείτε τα οικονομικά στοιχεία, τα αποτελέσματα και τα στατιστικά του Οργανισμού GEA εδώ 

 

πηγή: ogdoo.gr