Με στόχο να κάνει πράξη το όραμα για σχολεία για όλους μαθητές, όπου τα παιδιά με αναπηρίες  θα έχουν πρόσβαση και η συνεκπαίδευση µαθητών µε αναπηρία µε µαθητές χωρίς θα είναι μια πραγματικότητα, ο Δήμος Θεσσαλονίκης  τοποθετεί 7 ειδικούς ανελκυστήρες για άτομα με αναπηρίες σε σχολεία της πόλης. Ειδικοί ανελκυστήρες προβλέπεται να τοποθετηθούν στα 55ο, 43ο, 11ο, 5ο, 87ο και 79ο Δημοτικά, όπως και στο 4ο Γυμνάσιο. Έτσι γίνεται ένα ακόμα βήμα για να εξασφαλιστούν  ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση.