Στην εποχή που ζούμε, τίποτα δεν πάει (ή δεν θα έπρεπε να πηγαίνει) χαμένο. Μέσω του προγράμματος «Μπορούμε στη Λαϊκή», η οργάνωση “Μπορούμε”, μαζί με τους πωλητές από 30 λαϊκές αγορές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και εκατοντάδες
εθελοντές-Food Saving Warriors, από το 2015 ως τώρα έχουν σώσει 500.000 κιλά αδιάθετα, αξιοποιήσιμα φρούτα και λαχανικά, τα οποία στήριξαν το έργο 55 κοινωφελών φορέων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.
Από τον Νοέμβριο του 2015 που ξεκίνησε πιλοτικά το πρόγραμμα , οι εθελοντές του “Μπορούμε” και των κοινωφελών φορέων επισκέπτονται σε εβδομαδιαία βάση τις συνεργαζόμενες λαϊκές αγορές στο τέλος της εργάσιμης ημέρας τους και συγκεντρώνουν
τα αδιάθετα, αξιοποιήσιμα φρούτα και λαχανικά που οι πωλητές επιλέγουν να προσφέρουν σε κοινωφελείς φορείς αντί να τα πετάξουν.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε και στο [email protected]